Fins, Traktaatboekje, Vier geestelijke wetten Bekijk groter

Fins, Traktaatboekje, Vier geestelijke wetten

2962953

Nieuw product

Fins,

Traktaatboekje,

VIER GEESTELIJKE WETTEN. 

Zoals er natuurwetten zijn waar de natuur zich aan houdt, zo zijn er ook geestelijke wetten die onze verhouding tot God bepalen.

Meer details

€ 0,10

Meer informatie

Fins, Traktaatboekje, Vier geestelijk wetten.

 

OLETKO KUULLUT
NELJÄSTÄ HENGELLISEN ELÄMÄN TOSIASIATA?

 

Vertaald en aangepast voor moslims van Campus Crusade for Christ 'Four Spiritual Laws'.

Nuttig voor het uitleggen van de weg der zaligheid bij het bidden met een moslim om Christus aan te nemen als Heer en Heiland.

  

De Nederlandse tekst luidt:

  

1. EERSTE WET

GOD HEEFT U LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET UW LEVEN.

(De aangehaalde teksten uit de Bijbel kunt u het best nog eens in hun verband nalezen.)

GODS LIEFDE
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe"  (Johannes 3:16). 

GODS PLAN
Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed "
(een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10). 

Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen?


2. TWEEDE WET

DOORDAT DE MENS ZONDIG IS, HEEFT HIJ HET KONTAKT MET GOD VERLOREN. DAARDOOR KAN HIJ GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ZIJN LEVEN NIET KENNEN EN BELEVEN.

 


DE MENS IS ZONDIG
"Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23). De mensen werden als vrienden van God geschapen. 
Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Daardoor werd het kontakt met God verbroken. Die eigenzinnigheid - de Bijbel noemt het zonde - wordt gekenmerkt door aktief verzet of passieve onverschilligheid.

ZONDER GOD 
"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (geestelijk gescheiden zijn van God) (Romeinen 6:23). 

 

[LAW 2 DIAGRAM]


God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaargescheiden. Veel mensen proberen steeds door eigen prestaties (zoals: zo goed mogelijk leven, ieder het zijne geven en allerlei levensbeschouwingen) God te bereiken en het overvloedige leven te vinden. 

De derde wet geeft ons de enige mogelijkheid de kloof te overbruggen . . .


3. DERDE WET


JEZUS CHRISTUS IS GODS ENIGE ANTWOORD OP HET PROBLEEM VAN DE ZONDE. DOOR HEM KUNT U GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET UW LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.
 

HIJ STIERF VOOR ONS 
"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (Romeinen 5:8). 

HIJ STOND OP UIT DE DOOD 
"Christus is gestorven voor onze zonden . . . Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de schriften, en Hij is verschenen aan C�phas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd . . ."

(1 Corinthiërs 15:3-6).


HIJ IS DE ENIGE WEG
Jezus zei: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven,
niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). 

[LAW 3 DIAGRAM]


God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon,
Jezus Christus, te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis. 
 

Dat u dit allemaal weet, is niet voldoende . . .

4. VIERDE WET

WIJ MOETEN PERSOONLIJK JEZUS CHRISTUS ALS ONZE REDDER EN HEER AANVAARDEN.

DAN PAS KUNNEN WE GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ONS LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.


WIJ MOETEN CHRISTUS AANVAARDEN
"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven
kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven" (Johannes 1:12
 

WIJ NEMEN CHRISTUS AAN DOOR HET GELOOF 
"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme" (Efeziërs 2:8,9). 
 

WIJ AANVAARDEN CHRISTUS DOOR HEM PERSOONLIJK UIT TE NODIGEN. 
(Jezus zegt): "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deurt opent, Ik zal bij hem binnenkomen"(Openb. 3:20). Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij ons hebben wil. Het is
niet genoeg dat we met ons verstand toegeven dat Hij recht op ons heeft of
dat wij ontroerd raken. 
 

Onderstaande cirkels stellen twee manieren van leven voor: 

 Iemand die zelf zijn leven bestuurt    Een leven door Christus bestuurd
  • het IK op de troon
  • Christus staat buiten het leven
  • interesses staan onder eigen kontrôle wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft
  • Christus beheerest het leven
  • het IK onttroond
  • interesses staan onder kontrole van God waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan

[LAW 4 DIAGRAM]

[LAW 4 DIAGRAM]


Welke cirkel stelt uw leven voor? 
Welke van deze beide manieren van leven kiest u? 
Het volgende maakt duidelijk hoe u Christus toelaat in uw leven.


U KUNT CHRISTUS AANVAARDEN DOOR TE BIDDEN
(Bidden is spreken met God) 

God kent uw hart. Hij hecht niet zoveel waarde aan uw woorden, maar veel meer aan wat
er in u omgaat. U zou kunnen bidden: 


"Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U me wilt hebben." 

Zegt dit gebed ongeveer wat er in u leeft? 
Bid dan nu dit gebed en Christus zal in uw leven komen, want dat heeft Hij beloofd. 


Hebt U dit gebed gebeden? 

 

 

Four Spiritual Laws

 

Translated and adapted for Muslims from Campus Crusade for Christ's 'Four Spiritual Laws'.

Useful for explaining the way of salvation when praying with a Muslim to receive Christ. 16p.

Recensies

Geen klantenbeoordelingen op het moment.

Schrijf uw recensie

Fins, Traktaatboekje, Vier geestelijke wetten

Fins, Traktaatboekje, Vier geestelijke wetten

Fins,

Traktaatboekje,

VIER GEESTELIJKE WETTEN. 

Zoals er natuurwetten zijn waar de natuur zich aan houdt, zo zijn er ook geestelijke wetten die onze verhouding tot God bepalen.

Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)    

Geen producten

Te bepalen Verzending
€ 0,00 Totaal

Bestellen

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  Te bepalen
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar bestellen

Bekeken producten