Engels, Bijbelstudie, De Messias, Hendrik Schipper

2681104

Nieuw product

Engels, Bijbelstudie,

DE MESSIAS GEOPENBAARD IN DE HEILIGE SCHRIFT,

Hendrik Schipper.

In dit boek zult u meer dan 300 passages uit het Oude Testament tegenkomen die direct of indirect verwijzen naar de beloofde Messias. Deze passages worden beschouwd en verklaard in het licht van passages in het Nieuwe Testament. 

MET LEESVOORBEELDEN

Meer details

€ 7,95

Meer informatie

Engels, Hendrik Schipper.

De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift.

THE MESSIAH

revealed in the Holy Scriptures

המשיח נגלה בכתבי הקודש

Small English edition with Hebrew names Guide for Bible Study

Gids voor Bijbelstudie

Auteur: Hendrik Schipper, een gepensioneerde wonend in Veenendaal, heeft alle OT- en NT-verzen opgeschreven die een verwijzing naar de Messias hebben.

Het gaat over de belangrijke woorden van de Heere Jezus in Joh. 5:39 ‘Onderzoekt de Schriften; want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.’ Hoe belangrijk is het daarom om te weten welke passages van de Schriften de Heer Jezus bedoelde.

Dit boek geeft daar antwoord op. In meer dan 300 zgn. Messiaanse teksten in het Oude Testament en de daaraan gerelateerde teksten in het Nieuwe Testament, wordt uitgelegd wat de Heere Jezus bedoelde. Het boek laat bovendien de eenheid zien van het Oude – en het Nieuwe Testament.Dit boek is een uniek voor Bijbelstudie. Het is kenmerkend dat er op dit moment weinig of geen boeken bestaan ​​die de eenheid van de Schrift op deze manier illustreren. Het boek kan worden gebruikt voor bijbelstudie en als naslagwerk.  In de traditie van Petrus, Stefanus en Paulus, die de Messias uit de Tenach verkondigde (in chronologische volgorde), is dit boek bedoeld als een soortgelijke gids. Zo zul je bijvoorbeeld aan het einde van het boek een overzicht vinden van veel nieuwtestamentische teksten die rechtstreeks verband houden met de Tenach. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het onderwerp

De opbouw van het boek
In het boek worden eerst teksten uit Genesis behandeld, vervolgens komen teksten uit Exodus aan bod, tot en met het Bijbelboek Maleachi. Elke kerntekst uit de Tenach staat vetgedrukt tegen een lichtgrijze achtergrond en boven elke kerntekst staat een onderwerp, bijvoorbeeld: 'De komst van de Messias voorzegd' of 'De Messias zal ook de Messias zijn voor de heidenen'. Eronder volgen alle daarop betrekking hebbende teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Op deze wijze valt het heldere en klare licht van het Nieuwe Testament op het Oude Testament. Alle teksten staan in de Statenvertaling. Door een bepaalde codering toe te passen zijn de teksten tevens ingedeeld naar een aantal thema's of onderwerpen:

  • De Messias als Persoon;
  • Het Wezen van de Messias;
  • De verschijning van de Messias;
  • De ambten van de Messias;
  • De opdracht en bediening van de Messias;
  • Het lijden en sterven van de Messias;
  • De opstanding en hemelvaart van de Messias;
  • De toekomst van de Messias;
  • De Messias in de offers en feesten.


Deze onderwerpen zijn weer onderverdeeld in subonderwerpen. Voorts is in een aparte rubriek aangegeven welke teksten op het toekomstige Messiaanse Koninkrijk slaan. Achterin het boek staan alle verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het Oude Testament en dat zijn er heel wat. Dit benadrukt nog eens de eenheid van de Bijbel; de Bijbel spreekt zichzelf nergens tegen.

   Engels       Nederlands

Afmetingen: 24 x 17 x 2.5 cm
Uitvoering:  paperback
Pagina’s:  400

The Messiah revealed in the Holy Scriptures

Guide for Bible Study

Author: Hendrik Schipper, a pensioner living in Veenendaal, The Netherlands, listed all the OT and NT verses that have a reference to the Messiah.

Through this Word, under the guidance of the Holy Spirit, you can learn who God is and who His Son is. The prophet Hosea says in Hosea 4:6: "My people are destroyed for lack of knowledge." And the Lord Jesus himself says in John 5:39: "Search the Scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me." Jesus says this concerning the Writings of the Old Testament. How important it is, therefore, to know which passages of the Scriptures the Lord Jesus meant.
In this book you will encounter over 300 passages from the Old Testament which directly or indirectly refer to the promised Messiah. These passages are considered and explained in the light of passages in the New Testament to which they are related.This book is a unique Bible study and guide. It is distinctive in that few, if any, books currently exist that illustrate the unity of Scripture in this way. The book can be used for Bible study and as a reference work.
In the tradition of Peter, Stephen and Paul, who proclaimed the Messiah from the Tenach (in chronological order), this book is intended as a similar guide. Thus, for example, you will fnd at the end of the book an overview of many New Testament texts that are directly related to the Tenach. In addition, attention is given to topic.

Recensies

Geen klantenbeoordelingen op het moment.

Schrijf uw recensie

Engels, Bijbelstudie, De Messias, Hendrik Schipper

Engels, Bijbelstudie, De Messias, Hendrik Schipper

Engels, Bijbelstudie,

DE MESSIAS GEOPENBAARD IN DE HEILIGE SCHRIFT,

Hendrik Schipper.

In dit boek zult u meer dan 300 passages uit het Oude Testament tegenkomen die direct of indirect verwijzen naar de beloofde Messias. Deze passages worden beschouwd en verklaard in het licht van passages in het Nieuwe Testament. 

MET LEESVOORBEELDEN

Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)    

Geen producten

Te bepalen Verzending
€ 0,00 Totaal

Bestellen

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  Te bepalen
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar bestellen

Bekeken producten